onze acteursOnze acteurs zijn in staat om d.m.v. simulatiespel de werkelijkheid heel dicht te benaderen.
Onderwerpen waarin Première zich de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd zijn o.a.

- Verdachtenverhoor
- Aangiftes opnemen
- Conflicthantering
- Agressietraining
- Opvang zedenslachtoffers
- Huiselijk geweld
- Deëscalerend optreden
- Klantvriendelijk optreden en reageren.


In alle gevallen zullen de acteurs feedback geven. De trainer bepaald of dat gebeurd vanuit de rol en of vanuit de persoon.
home wie zijn  wij wat doen wij onze visie onze producten onze relaties onze acteurs contact